Jochem Besten

Schaduwfractielid

Jochem Besten, 28 jaar oud, woonachtig in Haarle en werkzaam in de ruimtelijke ordening. GroenLinks Hellendoorn laat naar mijn mening zien hoe je globale vraagstukken kunt vertalen naar het lokale speelveld en hierbij lokale oplossingen kunt bedenken die een positieve impact hebben. Vanwege mijn interesse voor politiek en milieuvriendelijke technieken en mijn ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen denk ik van toegevoegde waarde voor de fractie van GroenLinks Hellendoorn te kunnen zijn. Mijn inzet zal zich voornamelijk richten op het milieuvriendelijker/duurzamer en socialer maken van de gemeente Hellendoorn.