Wouter Felix

Voorzitter afdeling

Sinds mijn studententijd ben ik lid van GroenLinks, omdat ik duurzaamheid heel belangrijk vind. Ik sta weer op de GroenLinkslijst omdat ik nog steeds vind dat duurzaamheid belangrijk is en wij met een duidelijk visie komen hoe dat in Hellendoorn geregeld kan worden. Maar net zo belangrijk is de visie op het sociale domein. Door mij weer te verbinden aan de lijst wil ik als ex-gemeenteraadslid duidelijk maken dat GroenLinks het werk met veel enthousiasme voort moet zetten. Ik ben trots op meest zichtbare partij van Hellendoorn.

We willen als bestuur de basis leggen voor een brede beweging in Hellendoorn voor mensen die verder kijken dan de volgende verkiezingen, en willen bouwen aan het Hellendoorn van de toekomst

Wouter is specialist op het gebied van ruimtelijke ordening.