‘Hellendoorn haalt CO2-doelstellingen bij lange na niet’

GroenLinks Hellendoorn presenteert rapport waarin onjuistheid van Energievisie wordt aangetoond

Hellendoorn – Hellendoorn heeft als beleidsdoelstelling om voor het jaar 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van 2008, maar deze doelstelling wordt met het huidige beleid van het college bij lange na niet gehaald. Sterker nog, tot nu toe stoten we alleen maar meer CO2 uit dan in 2008. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport ‘Een papieren werkelijkheid’ waarin GroenLinks Hellendoorn na grondig onderzoek aantoont dat de informatie in de door het college aangenomen concept-energievisie aantoonbaar onjuist is.

De energievisie van het college wordt morgen (woensdag 17 mei) voor het eerst in de commissie Grondgebied besproken. In de energievisie wordt beweerd dat de gemeente haar CO2-doelstellingen  voor 2020 nog steeds kan halen. Echter, GroenLinks toont in haar rapport aan dat de berekeningen die achter deze bewering schuil gaan aantoonbaar onjuist zijn.

Dit komt onder andere door het bewust buiten beschouwing laten van de CO2-uitstoot van het aspect verkeer en mobiliteit. Maar ook het onterecht opvoeren van bepaalde factoren in de berekeningen draagt bij aan een totaal onjuiste voorstelling van zaken. Hierbij valt onder andere te denken aan het meerekenen van activiteiten van Twence, maar ook aan het opvoeren van initiatieven waarvoor nog helemaal geen plan ligt, en/of die niet uitvoerbaar zijn voor 2020 en derhalve natuurlijk niet kunnen meetellen in het behalen van een doelstelling voor 2020.

In het lijvige rapport zet de fractie van GroenLinks onderbouwd, doorgerekend en inclusief bronvermelding uiteen waar de fouten zitten in de door het college aangenomen Energievisie. Zelfs uit de meest optimistische doorrekening met gecorrigeerde cijfers blijkt  dan nog dat de het behalen van de door de gemeenteraad geformuleerde CO2-doelstelling nog lang niet in zicht is.

GroenLinks Hellendoorn wil dat het college nu zo snel mogelijk een actieplan opstelt om alsnog te voldoen aan de doelstellingen voor 2020. Daarnaast wil GroenLinks dat het college nu meteen aan de slag gaat met de fase na 2020, wanneer we op weg gaan naar een energieneutrale gemeente in 2050 (een doelstelling uit het coalitieakkoord).

Fractievoorzitter Dennis op den Dries: “Het is uitermate teleurstellend dat de aantoonbare nonsens die nu in de Energievisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, het resultaat is na drie jaar beleid van dit college dat zegt duurzaamheid en de energietransitie zo belangrijk te vinden. Het is tevens bedroevend dat, hoe je ook over klimaat en energie denkt, de raad geconfronteerd wordt met een energievisie vol aantoonbare onjuistheden. GroenLinks wil dat er nú actie wordt ondernomen. Uiteraard dragen wij daar graag aan bij.”

Het rapport is onder dit nieuwsbericht te downloaden.

De fractie van GroenLinks heeft vandaag ook een filmpje gepresenteerd waarin de bevindingen uit het rapport op begrijpelijke wijze worden toegelicht. Deze is hier te vinden.