Extra geld voor veiligheid Noordzuidverbinding in tegenbegroting GroenLinks

Hellendoorn – GroenLinks Hellendoorn komt dit jaar opnieuw met een tegenbegroting. Hierin trekt de partij extra middelen uit om de verkeersveiligheid op de Noordzuidverbinding in Hellendoorn te verbeteren. Daarnaast doet GroenLinks voorstellen voor begrotingswijzigingen om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving door middel van het Right to Challenge, én trekt de partij middelen uit om extra maatregelen om de kwetsbare positie van homo’s, lesbi’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren.

Noordzuidverbinding

Onlangs heeft het college eenzijdig besloten om de snelheid op de in aanleg zijnde Noordzuidverbinding in Hellendoorn te verhogen naar 80 kilometer per uur. Dit zonder enig overleg en nadrukkelijk tegen de zin van de inwoners van Hellendoorn en de werkgroep die zich vanuit het dorp in het kader van burgerparticipatie bezighoudt met deze weg.

GroenLinks zal er alles aan doen om het besluit van het college terug te draaien en de maximumsnelheid vast te stellen op de afgesproken 50 kilometer per uur. Echter, het lijkt erop dat de coalitiepartijen, en daarmee een meerderheid van de raad, toch akkoord gaat met het solistisch genomen besluit van het college. Dat betekent dat de verkeersveiligheid op de randweg onder druk komt te staan, met name doordat er gevaarlijke oversteekplaatsen ontstaan waar veelal jonge fietsers en voetgangers gebruik van moeten maken. Daarom wil GroenLinks dat er extra geld wordt uitgetrokken om extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren te bekostigen. In haar tegenbegroting heeft de partij hier 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Overigens is er eerder in het proces juist bezuinigd op verkeersveiligheidsmaatregelen ten aan zien van de Noordzuidverbinding. Hiermee is de werkgroep Noordzuidverbinding Nu echter alleen akkoord gegaan onder het gegeven dat de maximumsnelheid op de weg 50 kilometer per uur zou zijn. Als er dan toch sneller moet worden gereden van het college, lijkt het GroenLinks niet meer dan fatsoenlijk om weer extra te investeren in verkeersveiligheid. Kortom; de boodschap van GroenLinks is: het liefst gewoon 50 rijden, maar anders minimaal extra geld voor verkeersveiligheid.

Right to Challenge

Steeds vaker horen we dat het traditionele systeem van gemeenteraden die eens per vier jaar worden gekozen niet meer voldoet. De kloof tussen overheid en inwoners wordt almaar groter. Er ontstaan overal in het land dan ook al initiatieven om hier op een andere manier mee om te gaan.

Eén van die nieuwe werkwijzen is het Right to Challenge. Dit wil zeggen dat (groepen) inwoners de lokale overheid mogen uitdagen om gemeentelijke taken over te nemen, op het moment dat zij denken dat ze dit beter, anders, goedkoper of met meer draagvlak in de samenleving kunnen. Al twee jaar geleden heeft GroenLinks hierover een motie ingediend, die is aangenomendoor de voltallige raad. Het college werd hierin opgeroepen om in de tweede helft van 2015 met een voorstel naar de raad te komen, waarin zou staan hoe we in Hellendoorn met het Right to Challenge aan de slag zouden gaan.

Nu, twee jaar later, is het college er echter nog steeds niet in geslaagd om met dit voorstel te komen. Er is inmiddels wel een werkgroep vanuit de raad opgestart om het Right to Challenge vorm te geven, en gelukkig is de eerste concrete actie ook al ontstaan; in Haarle is een pilot gaande waarin inwoners een deel van het groenbeheer van de gemeente hebben overgenomen. GroenLinks vindt dat er nu wel lang genoeg gewacht is en wil het Right to Challenge een extra boost geven. De partij trekt hiervoor dan ook middelen uit in de tegenbegroting.

LHBT’ers

De acceptatie van niet-hetereoseksuelen in onze samenleving komt steeds meer onder druk te staan. De laatste tijd staat het nieuws bol van de incidenten waaruit blijkt dat de positie van LHBT’ers steeds kwetsbaarder wordt. GroenLinks wil dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van onze samenleving.

Hellendoorn laat sinds vorig jaar jaarlijks op Coming Out dag, op initiatief van het CDA, door het hijsen van de regenboogvlag voor het Huis voor Cultuur en Bestuur, zien dat onze gemeente achter deze boodschap staat. Maar GroenLinks vindt het hoog tijd voor extra maatregelen. In de tegenbegroting wordt dan ook geld uitgetrokken om initiatieven te ondersteunen die de positie van LHBT’ers verbeteren.

Tegenbegroting

GroenLinks wil, als de partij het niet eens is met de koers van het college, niet alleen langs de zijlijn haar afkeur laten blijken. De fractie vindt het belangrijk om in dat geval ook met alternatieven te komen. Dat is dan ook de reden dat de partij dit jaar opnieuw met een tegenbegroting komt. Deze is volledig doorgerekend, waardoor GroenLinks laat zien dat er echt wat te kiezen valt.