Burendag Schumannstraat
Burendag Schumannstraat

Geslaagde burendag Schumannstraat door coproductie bewoners, GroenLinks en college

Nijverdal – Dankzij een coproductie van bewoners, GroenLinks Hellendoorn en wethouder Thomas Walder is de burendag in de Schumannstraat in Nijverdal een groot succes geworden. Er zijn grote stappen gezet om de geliefde speeltuin in deze straat op te knappen. En dat terwijl de wensen van de buurtbewoners tot enkele maanden geleden met hun wensen met betrekking tot de speeltuin nog tegen een muur aan leken te lopen..

De speeltuin in de Schumannstraat is meer dan een speeltuin. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Echter, de voorziening voldeed niet meer aan de wensen van deze tijd. Zo zijn de aanwezige speeltoestellen niet meer passend en is de speeltuin omgeven door kindonvriendelijke stekelstruiken.

De bewoners van en om de Schumannstraat wilden daarom de handen uit de mouwen steken om de speeltuin gezamenlijk een grote opknapbeurt te geven. Hiervoor was echter wel medewerking en hulp van de gemeente nodig. De buurtbewoners probeerden hier dan ook overeenstemming met de gemeente over te bereiken, maar slaagden er ondanks alle inzet niet in om tot bevredigende afspraken met de gemeente te komen en de gemeente tot concrete actie te bewegen.

Hierop werd begin juli GroenLinks ingeschakeld. Aangezien de buren met betrekking tot de speeltuin niet hun hand ophielden bij de gemeente, maar nadrukkelijk zelf de handen uit de mouwen wilden steken, werd fractievoorzitter Dennis op den Dries gelijk enthousiast. GroenLinks is er groot voorstander van dat inwoners meer actieve zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving.

Op den Dries besloot dan ook om samen met alle buurtbewoners een brief te schrijven aan het college, om hen uit te dagen samen de muur waar ze bewoners steeds tegenaan liepen te slechten en in gezamenlijkheid de speeltuin een make-over te geven, waarbij uitdaging er vooral in lag dat de eerste concrete accties op Burendag uitgevoerd zouden moeten worden.

Namens het college nam wethouder Thomas Walder deze uitdaging met beide handen aan. Hij is in overleg getreden met de buurt en samen is er een plan van aanpak opgesteld. De gemeente zal in de loop van 2018 de speeltoestellen vervangen. Daarnaast is er afgesproken en in een overeenkomst vastgelegd dat de bewoners het onderhoud van de begroeiing rondom de speeltuin  zullen overnemen van de gemeente.

En op Burendag 2017, zijn hiervoor de eerste acties inderdaad uitgevoerd. Eerder deze week zijn alle prikkelbosjes al verwijderd en op Burendag is de nieuwe, prikkelvrije begroeiing door de bewoners aangeplant. Zowel wethouder Thomas Walder als fractievoorzitter van GroenLinks Dennis op den Dries hebben hierbij een handje geholpen.

Dankzij deze coproductie van vooral de bewoners van de Schumannstraat, de fractie van GroenLinks en het college in persoon van wethouder Walder is de Burendag in de Schumannstraat geslaagd en is de leefbaarheid in dit stukje Groot Lochter weer een beetje vergroot!