Hellendoorn, laat je horen!
Hellendoorn, laat je horen!

GroenLinks wil mening dorp Hellendoorn over snelheidsregime Noordzuidverbinding

Hellendoorn – GroenLinks Hellendoorn zet alle middelen in om de mening van de inwoners van het dorp Hellendoorn te horen over het snelheidsregime op de Noordzuidverbinding. Aanstaande zaterdag zal de partij het dorp intrekken om van zoveel mogelijk Hellendoorners hun voorkeur te horen. Tevens wordt deze week de mogelijkheid geboden aan Hellendoorners om via de website van GroenLinks Hellendoorn hun mening kenbaar te maken.

GroenLinks heeft een wat moeizame relatie met de Noordzuidverbinding. De partij heeft zich altijd verzet tegen de aanleg van de rondweg, om redenen van financiën, verkeersveiligheid en nut en noodzaak. Echter, sinds de gemeenteraad in 2015 in ruime meerderheid vóór de aanleg van de weg heeft besloten, zet GroenLinks zich in om de verkeersveiligheid op de nieuwe weg zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Groot was vorig jaar de verrassing, voor zowel GroenLinks als de Hellendoorners, toen het college van B&W het dorp Hellendoorn overviel met de boodschap dat op de nieuwe weg, die oorspronkelijk is ontworpen voor 50 km/uur, grotendeels 80 km/uur gereden zou moeten worden in verband met het niet in exploitatie nemen van de 2e en 3e fase van Hellendoorn-Noord, waardoor de Noordzuidverbinding opeens voor een deel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Dat bij dit collegebesluit de werkgroep Noordzuidverbinding Nu en de inwoners van Hellendoorn totaal niet betrokken zijn geweest, schoot bij onder andere GroenLinks in het verkeerde keelgat. Zeker omdat het college altijd prat gaat op zaken als burgerparticipatie, co-creatie en ‘Samen aan zet’.

Over dit besluit is dan ook nogal wat consternatie geweest in de gemeenteraad, onder andere door vragen van GroenLinks. Als gevolg van deze consternatie zijn er gesprekken opgestart tussen de gemeente en de werkgroep Noordzuidverbinding Nu, waarin 3 varianten zijn besproken voor de Noordzuidverbinding:

 1. Hele wegvak 50 km/uur (binnen de bebouwde kom)

Dit is eigenlijk de voorkeursvariant van de werkgroep en ook GroenLinks heeft zich hier vorig jaar voor uitgesproken. Voordelen van deze variant zijn:

 • De relatief lage snelheid bevordert de verkeersveiligheid voor kwetsbare weggebruikers
 • De snelheid is in overeenstemming met het regime waarvoor de weg ontworpen is
 • De snelheid is overal hetzelfde

Echter, deze variant heeft ook nadelen:

 • Volgens het ambtelijk advies en de politie kan deze snelheid niet gehandhaafd worden, omdat de weg buiten de bebouwde kom ligt en getypeerd moet worden als gebiedsontsluitingsweg waar 80 km/uur gereden mag worden
 • Als de politie dan vervolgens niet kan of wil handhaven, is de verkeersveiligheid lastiger te garanderen.

2. Hele wegvak 60 km/uur (buiten de bebouwde kom)

Dit is de variant waarbij overal op de Noordzuidverbinding een snelheidslimiet geldt van 60 km/uur en de bebouwde kom-grens op 65 meter van de oversteek bij de ‘cool nature’-speeltuin wordt geplaatst. Deze variant heeft niet de eerste voorkeur van de werkgroep, maar men is bereid deze variant te verdedigen als compromis.

Voordelen:

 • 60 kilometer per uur is voor kwetsbare weggebruikers veiliger dan 80 kilometer per uur
 • Er geldt een constante maximumsnelheid op het hele traject, wat een rustiger beeld geeft  en daardoor de verkeersveiligheid bevordert

Echter, er zijn ook nadelen:

 • Volgens de politie is gezien de kernmerken van de weg 60 km/uur geen geloofwaardig regime voor handhaving.

3. Twee wegvakken 80 km/uur, kruisingen 50 km/uur (buiten de bebouwde kom)

In deze variant mag er op de hele Noordzuidverbinding 80 km/uur worden gereden, behalve bij de aansluiting met de Ommerweg, waar dan 50km/uur gereden zou moeten worden omdat deze kruising niet geschikt is voor 80 km/uur.

De voordelen van deze variant:

 • Volgens het ambtelijk advies en de politie is dit snelheidsregime in overeenstemming met wet- en regelgeving, waardoor er ook makkelijk gehandhaafd kan worden

Er zijn echter ook nadelen:

 • 80 km/uur is een relatief hoge snelheid die relatief onveilig is voor kwetsbare weggebruikers
 • De weg is ontworpen om er 50 km/uur op te rijden
 • Deze variant geeft een onrustig wegbeeld. Wanneer deze variant wordt gekozen, wordt de weggebruiker rijdende in noordelijke richting bij de ijsfabriek eerst geconfronteerd met een bebouwde kom met daarbijbehorende maximumsnelheid. Vervolgens wordt dit maximum verhoogd naar 80 km/h. om na een aantal honderden meters bij de Schuilenburgerweg weer terug te gaan naar 50 km/h. Dan volgt weer een stukje 80 km/h. om vervolgens bij de aansluiting op de Ommerweg weer terug te moeten naar 50 km/h.

De gesprekken tussen de gemeente en de werkgroep Noordzuidverbinding Nu hebben dus niet geleid tot overeenstemming. Waar de werkgroep eigenlijk een voorkeur heeft voor variant 1 maar bereid is om variant 2 te accepteren, is het ambtelijk advies om te kiezen voor variant 3 (dus 80 km/uur). Uiteindelijk moet het college van B&W een besluit nemen, maar zij vragen hiervoor eerst advies aan de gemeenteraad, in de vergadering van de commissie Grondgebied op 1 maart aanstaande.

Natuurlijk heeft GroenLinks haar eigen voorkeuren. De partij heeft in het recente verleden niet voor niets actie gevoerd voor een snelheid van 50 km/uur, zoals oorspronkelijk was afgesproken.

Echter, GroenLinks wil niet het gedrag vertonen dat het aan het college van B&W verweten heeft, namelijk over de hoofden van inwoners een besluit nemen. Daarom wil de fractie van GroenLinks graag voor 1 maart zoveel mogelijk meningen van inwoners van het dorp Hellendoorn inventariseren, om een gedragen advies aan het college te kunnen geven.

Daarom trekt de partij aanstaande zaterdag 25 februari op zichtbare en herkenbare wijze het dorp in. Maar omdat het vast niet mogelijk is om alle inwoners van Hellendoorn die dag te spreken, kunnen Hellendoorners ook hier hun mening kwijt!

GroenLinks Hellendoorn hoopt dat zoveel mogelijk Hellendoorners hun mening laten horen!