Nieuws

Thema-avond over PGB met Tweede-kamerlid Linda Voortman

Op maandag 13 februari organiseren wij thema-avond over het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorg. Het kabinet, in de persoon van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten, voert hierop vergaande, omstreden bezuinigingen door. Op 13 februari heeft iedereen de kans om hierover in gesprek te gaan met een deskundig kamerlid.

Lees verder

Nieuwjaarsborrel op 4 januari 2012

Om het jaar 2012 goed te beginnen organiseert de fractie van GroenLinks Hellendoorn een nieuwjaarsborrel. U bent van harte welkom op woensdagavond 4 januari a.s. vanaf 20.00 uur in café tapperij In de Gauwe Geit (de Joncheerelaan 15, Nijverdal).

Lees verder

Ledenvergadering

Op 6 december a.s. begint om 20.00 uur de ledenvergadering van GroenLinks Hellendoorn in De Vleugel in Groot Lochter. De inbreng van de fractie in de plaatselijke politiek wordt besproken. Daarnaast komen een aantal bestuurlijke zaken aan de orde. U bent van harte welkom.

Risico-inventarisatie Het Ravijn en budget Millenniumgemeente

Dinsdag 8 november heeft de behandeling van de programmabegroting 2012 en meerjarenperspectief plaats gevonden. Onder publicaties staat onze schriftelijke bijdrage te lezen.
Morgen, 10 november, zal de besluitvorming plaats vinden over de begroting. GroenLinks wil tijdens de besluitvorming vragen om een risico-inventarisatie voor Het Ravijn en meer budget voor de acties in het kader van de Millenniumgemeente.