Groene economie

GroenLinks gelooft in de kracht van een groene economie. Dat is binnen nu en korte tijd de enige concurrerende economie. Een groene economie is circulair, natuurinclusief en ecologisch duurzaam. In een groene economie kunnen we op duurzame wijze ons geld verdienen en zijn we veel minder afhankelijk van anderen. Een groene economie zorgt ook voor meer werkgelegenheid, zowel voor lager als hoger opgeleiden. Dat is dan ook waar de gemeente keihard aan moet blijven werken: een groene economie die zo lokaal mogelijk is georganiseerd. Daarvoor moeten we niet alleen investeren in mogelijkheden voor bedrijven en instellingen, maar vooral ook in mensen. Verder moet er de komende tijd hard verder worden gewerkt aan de verdere uitwerking van het Masterplan voor het centrum van Nijverdal. Het Masterplan is een totaalpakket aan maatregelen, die moeten worden uitgevoerd door zowel de gemeente als door pandeigenaren, winkeliers en Op naar Nijverdal. GroenLinks vindt dat hier stevig op moet worden ingezet, want met alleen het afschaffen van betaald parkeren komen we er niet.

Actiepunten

 • 1 De gemeente zorgt ervoor, gebaseerd op de gedachte van de al eerder beschreven circulaire economie, dat bedrijven zich in Hellendoorn willen vestigen en dat er daardoor meer lokaal werk ontstaat voor zowel lager als hoger opgeleiden.
 • 2 De gemeente ontwikkelt bedrijventerrein ’t Lochter III op basis van circulaire economie en initiatieven op het gebied van schone energie tot een “Green Tech Valley” aan de Regge en zet dit ook zo in de markt, zodat we ons bedrijventerrein duidelijk onderscheidend kunnen positioneren ten opzichte van andere bedrijventerreinen in de regio. Hierdoor kunnen we concurreren op inhoud en hoeven we niet te stunten met grondprijzen.
 • 3 De gemeente brengt bedrijven en instellingen bij elkaar om samen initiatieven te ontplooien ter bevordering van de ontwikkeling van werknemers, in het kader van ‘een leven lang leren’.
 • 4 De gemeente zorgt ervoor dat het hele Masterplan Centrum Nijverdal wordt uitgevoerd. De gemeente neemt hierin de regie.
 • 5 De gemeente stimuleert het verduurzamen van winkelpanden. Dat doet ze door bijvoorbeeld advies te geven over slimme verlichtingsplannen en te motiveren dat winkeldeuren niet continu open staan. Ook probeert de gemeente het aandeel Fair Trade winkels te vergroten samen met de werkgroep.
 • 6 De gemeente laat beslissingen over zondagsopenstelling over aan winkeliers en ondernemers en inwoners en geeft dit dus vrij. Mensen kunnen prima zelf beslissen of zij hun winkel willen openstellen danwel willen winkelen op zondag. Wel faciliteert de gemeente een platform waar inwoners en winkeliers hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan zodat ook behoeften duidelijk worden en afstemming mogelijk wordt gemaakt.

 

Werk & inkomen

GroenLinks gelooft in een groene en duurzame economie, met een duurzame arbeidsmarkt. GroenLinks gelooft ook in een lokale economie. Hoe meer producten en diensten we binnen Hellendoorn zelf kunnen organiseren en inkopen, hoe beter dat is voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Bovendien scheelt het heel veel vervoer. Voor een sterke economie moet ook het verder versterken van het centrum van Nijverdal worden voortgezet. Het masterplan is inmiddels in uitvoering, maar nog niet klaar. Overige punten rondom economische zaken staan beschreven in de punten 3 (circulaire economie), 8 (economie), 9 (toerisme en recreatie) en 10 (landbouw).

Als het gaat om inkomen, wil GroenLinks dat alle inspanningen van de gemeente erop gericht zijn dat mensen die kunnen werken worden ondersteund in hun zoektocht naar werk. Voor mensen die niet tot nauwelijks meer zicht hebben op betaald werk wordt aan de hand van de persoonlijke situatie gekeken naar het beste alternatief. GroenLinks wil dat de overheid mensen weer gaat vertrouwen en ze niet lastig valt met allerlei bureaucratie.

 

Actiepunten

 • 1 Alle inspanningen van de gemeente moeten, bij mensen bij wie dat mogelijk is, gericht zijn op het verkrijgen van betaald werk. Bij mensen bij wie daar geen zicht op is wordt een passend alternatief afgesproken. De gemeente stopt daarom met het vragen van een tegenprestatie in de bijstand. Dat levert alleen maar onnodige bureaucratie en frustratie op.
 • 2 De gemeente ontplooit samen met werkgevers nieuwe initiatieven om mensen aan het werk te helpen, die naast succesvolle initiatieven als het Talentenportaal gaan bestaan.
 • 3 De gemeente ondersteunt mensen in een uitkeringssituatie die een eigen bedrijf willen starten door ze de mogelijkheid te geven om binnen een realistische tijd (3-6 maanden) hiermee bezig te gaan met behoud van uitkering.
 • 4 De gemeente zet in op duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt door uitkeringsgerechtigden (vak-)opleidingen met een volledig diploma aan te bieden, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • 5 De gemeente start met een proef van een jaar met betrekking tot repressievrije bijstand. Hierbij zullen regels en controles voor bijstandsgerechtigden worden geschrapt. Het loslaten van regels en controles en het toestaan van meer bijverdiensten naast hun bijstand, zorgt ervoor dat mensen sneller aan werk komen.
 • 6 Zodra het wettelijk mogelijk is, start de gemeente met een experiment voor een basisinkomen.
 • 7 Wat de verdere ontwikkelingen rondom Soweco ook zijn, de gemeente stelt altijd het belang van de mensen die bij Soweco werken voorop. Dit gaat boven financieel belang voor de gemeente.