Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. GroenLinks maakt zich sterk voor een bruisende culturele sector. Voor GroenLinks is Kunst en cultuur dan ook niet het sluitstuk van de begroting. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo is er begonnen met het door en voor inwoners opstellen van een nieuwe Cultuurvisie. Hier heeft GroenLinks veel waardering voor. Ook culturele organisaties zoals ZINiN hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze een onmisbare bijdrage leveren. Kunst en cultuur is in elke kern bereikbaar, en dat willen we zo houden. GroenLinks heeft echter één grote kanttekening: wij vinden het culturele klimaat in onze gemeente soms te braaf. Kunst en cultuur is er ook om mensen te prikkelen en ze uit te dagen. Hier zou wat GroenLinks betreft de komende vier jaar wat aan kunnen gebeuren.

Actiepunten

  • 1 De gemeente gaat door met het maken en blijven ontwikkelen van de cultuurvisie, waarbij niet de gemeente maar inwoners het stuur in handen hebben. Zo is er sprake van een dynamische cultuurvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda.
  • 2 De gemeente initieert een culturele en sociale broedplaats door een gebouw beschikbaar te stellen waar inwoners eigen initiatieven kunnen ontplooien. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bandjes die een oefenruimte nodig hebben, of om een schildersclubje dat ruimte zoekt, of om kleinschalige toneelvoorstellingen. Maar ook sociale initiatieven gericht op ontmoeting zijn mogelijk, zoals gezamenlijk koken en eten of gezamenlijk sporten. De gemeente stelt de kaders vast waaraan initiatieven moeten voldoen, maar laat de initiatieven aan inwoners zelf. Over de gebruiksafspraken worden afspraken gemaakt. De gemeente legt tevens het dak van dit gebouw vol met zonnepanelen om alle kosten zoveel mogelijk te drukken. Op termijn kan de locatie van Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat hiervoor geschikt zijn.
  • 3 Veel mensen willen best een (cultureel) evenement organiseren in Hellendoorn, maar haken af vanwege het woud van vergunningen en subsidies. De gemeente introduceert in samenwerking met partijen als ZINiN en De Welle evenementencoaches. Dat zijn vrijwilligers die helpen bij het aanvragen van de juiste ontheffingen en vergunningen bij de gemeente en eventueel bij het aanvragen van subsidies bij externe partijen.
  • 4 De gemeente stimuleert in samenwerking met Op naar Nijverdal, maar ook met winkeliersverenigingen in de kernen, dat leegstaande panden zoveel mogelijk worden gevuld met exposities of workshops van en voor inwoners van onze gemeente. De initiatieven hiervoor laten we uit de samenleving komen. Dit is goed voor het culturele klimaat en voor reuring in het centrum.
  • 5 Een goed lokaal media-aanbod is belangrijk voor het culturele klimaat en als waakhond voor de lokale democratie. De gemeente draagt daarom zorg voor een goed functionerende lokale omroep die financieel duurzaam is georganiseerd.