Onderwijs

GroenLinks wil kansrijk onderwijs met scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de moderne samenleving. Dat begint al op de basisschool. GroenLinks wil meer 'brede scholen': basisscholen die ook voor- en naschoolse activiteiten organiseren. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. Als het gaat om voortgezet onderwijs staan er de komende periode ook veel ontwikkelingen op de rol, met name rondom de huisvesting van Reggesteyn. GroenLinks wil dat de gemeente zich er sterk voor maakt dat leerlingen voor een breed aanbod in onze gemeente terecht kunnen in een leerzame, duurzame en gezonde leeromgeving. Daarnaast wil GroenLinks het ook voor volwassenen mogelijk maken om zich te blijven ontwikkelen.

Actiepunten

  • 1 De gemeente stimuleert en faciliteert in de verdere ontwikkelingen van brede scholen, ook in de kleinere kernen.
  • 2 De gemeente draagt er zorg voor dat de verbinding tussen peuterspeelzaal, kinderopvang, basisscholen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur, natuur en ontwikkeling zo goed mogelijk is en kijkt welke stappen er kunnen worden gezet om dit nog verder te verbeteren.
  • 3 Bij Reggesteyn leven initiatieven om (een gedeelte van) de nieuwe school klimaatneutraal en bio-based te laten bouwen, waarbij de leerlingen zelf bijdragen aan de bouw in het kader van hun educatie. De gemeente stimuleert dit maximaal en maakt hierover afspraken met Reggesteyn.
  • 4 De gemeente stimuleert initiatieven voor de ontwikkeling van volwassenen, zoals het Taalpunt en andere cursussen (o.a. Digisterker).
  • 5 De gemeente faciliteert een platform waar vraag en aanbod op het gebied van kennis, ontwikkeling en educatie bij elkaar komen. ZINiN heeft aangegeven via de ZINiN Academy een dergelijk initiatief te willen ontplooien, waarbij ook andere organisaties zoals De Welle en IVN kunnen aansluiten.