Racisme en discriminatie

GroenLinks wil gelijke kansen voor iedereen. Het doet er niet toe of je wieg stond in Daarlerveen of Casablanca, of je gelovig bent of ongelovig, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud. Discriminatie is verboden, maar komt in de praktijk nog vaak voor. GroenLinks wil dat ook in Hellendoorn bestrijden. Wie te maken heeft gehad met discriminatie weet hoe kwetsend dit is. Maar het is ook frustrerend om vals te worden beschuldigd van discriminatie. GroenLinks wil dat het verbod op discriminatie strenger wordt gehandhaafd. Meldingen moeten serieus worden genomen en vlot worden behandeld.

Actiepunten

  • 1 De gemeente faciliteert jaarlijks een bijeenkomst voor inwoners waarin met lokale sprekers in gesprek gegaan kan worden over discriminatie op welke grondslag dan ook.
  • 2 De gemeente gaat voor eigen vacatures anoniem solliciteren invoeren, zodat er geen onderscheid kan worden gemaakt op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of afkomst.
  • 3 De gemeente gaat jaarlijks op 21 maart op een samen met inwoners te bepalen wijze aandacht besteden aan de door de VN uitgeroepen Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie.