Wonen

Het is goed wonen in de gemeente Hellendoorn. De omgeving is hier prachtig en het niveau van onze voorzieningen is overal relatief hoog. GroenLinks wil dat zo houden, ook voor de toekomst. We zijn voorstander van pluriforme wijken waar mensen prettig met elkaar samenleven. Hiervoor moet er niet alleen geïnvesteerd worden in de fysieke woonomgeving, maar ook in de sociale structuren in wijken en kernen.

Onze huizenvoorraad moet worden gemoderniseerd. Omdat mensen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen, dienen woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. Ook vraagt de energietransitie de nodige aanpassingen. De samenstellingen van huishoudens verandert daarnaast snel. Zo zijn er nog nooit zoveel eenpersoonshuishoudens geweest als nu. Daar moeten we op inspelen. GroenLinks vindt het bovendien belangrijk dat er genoeg woningen beschikbaar zijn in de kleine kernen, zodat jongeren niet noodgedwongen moeten verhuizen naar elders. Gemeente breed moeten voldoende, geschikte en betaalbare huizen voorhanden zijn.

 

Actiepunten

  • 1 Alle nieuwbouw wordt liefst energieneutraal en minstens zo energiezuinig mogelijk om de woonlasten zo laag mogelijk te houden.
  • 2 De gemeente zorgt voor gemengde wijken met koopwoningen in diverse prijsklassen en huurwoningen door elkaar.
  • 3 Bij nieuwbouw verkiest de gemeente inbreiding voor uitbreiding. We moeten zuinig zijn op onze groene ruimte.
  • 4 De gemeente stimuleert het ombouwen van leegstaande (kantoor)gebouwen naar betaalbare woningen met lage energielasten.
  • 5 De gemeente zet maximaal in op levensloopbestendig bouwen.
  • 6 Inwonersinitiatieven als bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) blijft mogelijk. De gemeente gaat inwoners echter wel actief informeren over de mogelijkheden binnen CPO. Dit wordt nu vaak nog teveel aangevlogen vanuit de gedachte van vrije aannemer keuze. Inwoners kunnen binnen CPO echter ook een woning bouwen in eigen beheer, zelf onderaannemers inschakelen en de coördinatie óf zelf uitvoeren óf hiervoor een uitvoerder/opzichter inhuren.
  • 7 Welstandseisen worden zoveel mogelijk beperkt tot het strikt noodzakelijke.
  • 8 Steeds meer mensen willen kleinschalig en duurzaam wonen. De gemeente onderzoekt daarom de behoefte naar ‘tiny houses’10 en start indien mogelijk een pilot.