Dennis op den Dries opnieuw lijsttrekker GroenLinks
Dennis op den Dries opnieuw lijsttrekker GroenLinks

Dennis op den Dries opnieuw lijsttrekker GroenLinks

Hellendoorn – Dennis op den Dries, de huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hellendoorn, is door de leden van GroenLinks unaniem tot lijsttrekker verkozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op den Dries is vier jaar geleden begonnen als raadslid, en mag zich nu van de leden opmaken voor een tweede termijn. GroenLinks Hellendoorn heeft voor de verkiezingen van 2018 grote ambities.

Natuurlijk zal GroenLinks onder aanvoering van Op den Dries de komende periode in Hellendoorn vol blijven inzetten op schone energie. GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder zijn leiding al concrete successen geboekt op dit terrein, onder andere door met een initiatiefvoorstel te komen waardoor het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie fors is gedaald. Dat is goed voor het milieu en voor de gemeentelijke begroting. Ook heeft hij concrete voorstellen ingediend om echt grote stappen te zetten op het gebied van de opwekking van schone energie.

Op den Dries: “Helaas lukt het ons college en de coalitiepartijen niet om de grote ambities die zij zo mooi in het coalitieakkoord hebben opgeschreven om te zetten in actie. De komende jaren willen wij geen woorden maar daden als het over duurzaamheid gaat. Inwoners snappen al hoe belangrijk dat is, nu de rest van de politiek nog.’

GroenLinks wil in ook Hellendoorn ook fors inzetten op extra aandacht voor kwetsbare inwoners. “De afgelopen jaren is het sociale domein volledig op de kop gezet. Gedreven door bezuinigingen uit Den Haag zijn gemeentes steeds meer gaan denken in termen als ‘eigen kracht’. Er zijn hierdoor mooie dingen ontstaan, maar de meest kwetsbare mensen zijn door deze veranderingen soms echt tekort gedaan. Voor deze mensen moeten we de komende jaren extra opkomen”, aldus Op den Dries.

Daarnaast staat voor GroenLinks voor de komende periode democratische vernieuwing centraal. Op den Dries: “Inwoners nemen als het over openbaar bestuur gaat terecht geen genoegen meer met het eens per vier jaar uitbrengen van hun stem. Ze willen continu meedoen en meebeslissen over zaken die hen raken. Daar heeft de gemeente de afgelopen periode al op ingespeeld, en daar heeft GroenLinks ook haar steentje aan bijgedragen. Zo hebben wij het begrip Right to Challenge in Hellendoorn geïntroduceerd, waardoor inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken het beter te kunnen regelen.  Maar we moeten nog verder durven gaan. Als we willen dat inwoners de politiek weer meer gaan vertrouwen, moet de politiek juist inwoners meer vertrouwen geven.”

Grote ambities

GroenLinks heeft in Hellendoorn grote ambities. GroenLinks is in deze gemeente de afgelopen jaren fors gegroeid, waardoor er een beweging is ontstaan met enthousiaste en gepassioneerde, veelal jonge mensen die allemaal willen bijdragen om het GroenLinks-geluid krachtig te laten klinken. Op den Dries: “Ik heb het volste vertrouwen dat we daarom ook met een hele goede kandidatenlijst zullen komen. Het barst van het talent binnen de GroenLinks-gelederen”. De volledige kandidatenlijst van GroenLinks zal in november door de leden worden vastgesteld.

Grote ambities staan ook centraal tijdens de verkiezingscampagne. GroenLinks is vast van plan om in Hellendoorn met een grootse en vernieuwende campagne zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Voor GroenLinks heeft contact met inwoners de afgelopen jaren al centraal gestaan, en dat zal tijdens de campagne niet anders zijn. Op den Dries: “In het besturen van een gemeente gaat het eerst over inwoners, dan pas over politici. Met dat besef zullen we er voor de mensen in Hellendoorn zijn.”

Rijssen-Holten

Primeur bij de raadsverkiezingen van 2018 is dat GroenLinks in de Reggestreek voor het eerst met twee lijsten uit zal komen. GroenLinks zal namelijk voor het eerst in haar bestaan ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze buurgemeente Rijssen-Holten. Bij onze buren is Camiel Versluis (46) uit Holten door de leden tot lijsttrekker verkozen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GroenLinks Rijssen-Holten.