Standpunten

Standpunten

Een duurzaam Hellendoorn!

GroenLinks gelooft in een duurzaam Hellendoorn. Dat is niet alleen beter voor het milieu waarin wij en de toekomstige Hellendoorners leven, maar het is ook dé manier om onze economie gezond te maken en duurzame werkgelegenheid te creëren. Het belangrijkste kenmerk van duurzaamheid is namelijk dat het niet ophoudt!

Daarom wil GroenLinks zo snel mogelijk overschakelen naar schone energie. Wij willen dat afval wordt hergebruikt. Wij willen het natuurlijke karakter van Hellendoorn behouden en waar mogelijk versterken. Wij willen duurzame woningen en slimme verkeersoplossingen. Wil je ons hele verhaal lezen? Dat staat in ons verkiezingsprogramma!

Een sociaal Hellendoorn!

GroenLinks wil dat in Hellendoorn iedereen mee kan doen. Of je nou arm bent of rijk, ziek of gezond, homo of hetero, oud of jong. Wat je afkomst of religie ook is.

Maar meedoen gaat niet vanzelf, ook al lijkt de regering daar op dit moment anders over te denken. GroenLinks zal altijd knokken voor wie kwetsbaar is!

Dat betekent dat we moeten zorgen voor banen, goede zorg en goed onderwijs. Maar ook dat we ervoor moeten zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar willen helpen. Dat kunnen gemeenteraadsleden en wethouders niet alleen! Daar hebben we alle Hellendoorners bij nodig. Dat betekent dat we niet alleen naar inwoners moeten luisteren, maar ze actief moeten betrekken bij de plannen die we maken. Dat geldt ook voor jongeren! Onze beslissingen van nu gaan tenslotte over hun toekomst.

Een democratisch Hellendoorn!

Veel mensen vertrouwen de politiek niet meer. Dat komt vaak doordat de politiek de mensen ook niet meer lijkt te vertrouwen. Er wordt gepraat over werkloosheid, maar niet met de werkgevers. Er wordt gepraat over de zorg, maar niet met zieken of mantelzorgers. Jongeren krijgen een stempel, maar we geven ze geen stem.

Dat moet anders. GroenLinks wil aan Hellendoorn bouwen samen met de Hellendoorners. Dat betekent niet dat we het iedereen naar de zin kunnen maken. Immers, zoveel mensen, zoveel wensen. Maar dat betekent wel dat we inwoners serieus nemen. Dat we ze actief opzoeken. Dat we geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken. Maar het betekent ook dat we makkelijk bereikbaar zijn en altijd snel antwoord geven op vragen vanuit de samenleving. Wij weten namelijk heus niet alles beter!