Dennis op den Dries en Andre Oonk
Dennis op den Dries en Andre Oonk

Dennis op den Dries weer terug in de raad

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 keert Dennis op den Dries terug in de Hellendoornse gemeenteraad. Hij werd het afgelopen half jaar wegens ziekte (acute leukemie) vervangen door Andre Oonk. 

GroenLinks Hellendoorn is Andre Oonk zeer dankbaar voor de adequate wijze waarop hij tijdelijk het fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap van Dennis heeft overgenomen. 

Tevens spreken wij onze dank uit aan Wouter Felix, die Dennis de afgelopen 6 maanden heeft vervangen als lid van de commissie Grondgebied.