Goed idee? Help ons mee!
Goed idee? Help ons mee!

GroenLinks Hellendoorn organiseert Meetup Sport

In het hele land woedt momenteel volop verkiezingskoorts voor de Tweede Kamer. Maar op 21 maart 2018, volgend jaar dus, mag u alweer naar de stembus voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Hellendoorn.

GroenLinks Hellendoorn is al volop bezig met de voorbereidingen hierop. Zo zijn we druk doende om ons verkiezingsprogramma vorm te geven. Maar daarvoor hebben we u nodig! Wij geloven namelijk dat de beste ideeën niet in de raadszaal ontstaan, maar in de Hellendoornse samenleving. 

Daarom organiseren wij de komende periode diverse meet-ups rondom verschillende thema's, waar we de graag de input van Hellendoorn willen verzamelen.

De eerste van deze meetups zal plaatsvinden rondom het thema sport. En daarvoor willen we iedereen graag uitnodigen. 

Sport verbinden aan de idealen van GroenLinks

Uiteraard nemen wij niet alle voorstellen klakkeloos over. Wij blijven GroenLinks, en het verkiezingsprogramma zal moeten passen bij onze idealen. GroenLinks vindt sport belangrijk. Sporten is gezond en bevordert de sociale samenhang. Sport verbroedert. Daarom vinden wij dat sport voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Dat klinkt allemaal prachtig. Maar wij zouden graag aan alle inwoners willen vragen of ze met ons mee wilt denken om deze mooie woorden te vertalen in concrete maatregelen. 

Kan de samenwerking tussen sportverenigingen en de gemeentelijke organisatie misschien beter? Kan het onderhoud aan sportkantines en –accommodaties misschien duurzamer? Kunnen we sport nog beter inzetten om mensen mee te laten doen in onze samenleving? Kortom: kunnen we de sportgemeente van het jaar 2016 nog beter maken? Wij horen het graag!

Praktische gegevens

De Meetup Sport zal plaatsvinden op:

Donderdag 2 maart 2017, om 19.30 uur, in de kantine van NKC aan de Sportlaan 1 in Nijverdal.

Wij hopen u daar in grote getale te zien. Uiteraard zorgen wij voor koffie en een drankje na afloop. Neem gerust ook andere belangstellenden uit uw verenigingen mee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met praktische voorbereidingen. Dat kan via deze link.

Overige ideeën zijn ook welkom!

In de komende periode zal GroenLinks Hellendoorn nog meer meetups organiseren, onder andere over zorg, schone energie, participatie en ‘baas in eigen buurt’. Hierover volgt nog nadere informatie.

In de tussentijd kunnen andere ideeen, over welk onderwerp dan ook, tevens worden ingediend bij GroenLinks Hellendoorn. Dat kan via deze link. Samen maken we Hellendoorn nóg mooier!