GroenLinks voorkomt kapitale bestemmingsplanblunder kinderboerderij

Afgelopen woensdag werd er in de commissie Grondgebied gesproken over het vraagstuk rondom de kinderboerderij in Nijverdal. Als deze kinderboerderij er komt, moet dit worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor de locatie. Deze is al vastgesteld door het college en lag nu voor bij de raadsleden. Hoewel GroenLinks geen bezwaren heeft tegen een kinderboerderij op deze locatie, bleek er nou juist met dat bestemmingsplan van alles mis, zowel technisch als juridisch. Als dit plan op deze manier was vastgesteld door de raad, had dit vrijwel zeker tot grote problemen geleid. Als tegenstanders van de kinderboerderij na het vaststellen van dit plan juridische stappen zouden nemen, was er een grote kans geweest dat zij in het gelijk zouden worden gesteld. Dat zou de gemeente heel veel tijd en geld hebben gekost.

 

Het is een wat technisch verhaal, maar in bestemmingsplannen moet alles waterdicht geregeld zijn. Alles wat er in zo'n plan staat, mag slechts op een manier te interpreteren zijn. Dat bleek in dit plan bij lange na niet het geval. Bij het bestuderen van het plan kreeg de fractie van Groenlinks meteen al een 'niet-pluis-gevoel' en zijn externe deskundigen ingeschakeld. Al snel bleek dat het nog erger was dan GroenLinks al vermoedde. Er bleken al met al 27 grote fouten in het plan te zitten die tot problemen zouden leiden.

Dat is voor geen van de betrokken partijen goed. Niet voor de omwonenden die tegen de kinderboerderij zijn, want maatregelen die bijvoorbeeld genomen moeten worden om hen tegemoet te komen bleken door de gemeente (dus niet door de initiatiefnemers!) verkeerd te zijn vastgelegd, waardoor er weinig rechten aan kunnen worden ontleend. Hoewel GroenLinks na alles afgewogen te hebben voor de kinderboerderij is, hebben wij wel begrip voor de positie van de tegenstanders en moet de positie van de omwonenden wel goed worden geborgd in het bestemmingsplan. Dat was dus niet het geval.

Maar het slechte bestemmingsplan is ook niet goed voor de initiatiefnemers. Als op basis van dit plan tegenstanders juridische stappen hadden genomen, zou dit leiden tot langdurige processen (en dus vertraging) met daarbij ook nog eens een grote kans (en op basis van dit plan terechte) dat de tegenstanders in het gelijk zouden worden gesteld omdat de gemeente de boel niet goed geregeld had.

En tenslotte is het ook niet goed voor de gemeente zelf. Ook de gemeente zou verwikkeld raken in tijdrovende processen die heel veel gemeenschapsgeld zouden kosten.

Dankzij de oplettendheid van de fractie van GroenLinks werd dit voorkomen. GroenLinks kreeg dan ook de complimenten van alle fracties en het college. Het plan is nu teruggenomen door het college bij monde van verantwoordelijk wethouder Walder en de besluitvorming uitgesteld tot alles is gerepareerd in het plan. 

Natuurlijk zijn die complimenten mooi, maar de fractie van GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat een plan van zulke slechte kwaliteit aan de raad wordt voorgelegd met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook kan GroenLinks er met de pet niet bij dat het college als bestuursverantwoordelijk orgaan dit niet heeft gezien en gewoon met het plan heeft ingestemd. GroenLinks maakt zich hier grote zorgen over en zal voortaan nog kritischer naar plannen kijken dan de partij al deed.