We want you!
We want you!

Kandidaatstelling gemeenteraad GroenLinks Hellendoorn geopend

In 2018 kiest Hellendoorn een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks Hellendoorn is zich hier al vol op aan het voorbereiden. Er wordt samen met inwoners en organisaties al druk gebouwd aan een verkiezingsprogramma, en met ingang van vandaag is ook de procedure voor de kandidatenlijst geopend. Iedereen die interesse heeft om namens GroenLinks kandidaat te zijn voor de raad van Hellendoorn kan zich melden.

In de huidige raadsperiode laat GroenLinks flink van zich horen, en dat leidt tot tastbare resultaten op allerlei terreinen. Zo heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel gemaakt, dat ook is aangenomen, waardoor de gemeente haar eigen energieverbruik flink omlaag brengt. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de gemeentelijke financiën.

Ook is dankzij een motie van GroenLinks het begrip ‘Right to Challenge’ geïntroduceerd in Hellendoorn. Hierdoor wordt het voor inwoners mogelijk om, onder andere op het gebied van zorg, de gemeente uit te dagen wanneer men denkt met een bewonersinitiatief bepaalde zaken beter te kunnen uitvoeren dan de gemeente zelf.

Tevens heeft de fractie van GroenLinks zich samen met onder andere de inwoners van het dorp Hellendoorn succesvol ingespannen voor een veilige snelheid op de Noordzuidverbinding.

Groei

Deze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben onder andere geleid tot een flinke groei van het ledenbestand van GroenLinks Hellendoorn. Maar GroenLinks wil meer. GroenLinks Hellendoorn is ambitieus en wil dat deze groei ook zichtbaar wordt in de Hellendoornse gemeenteraad, zodat er met nog meer kracht dan nu gewerkt kan worden aan een schone, eerlijke en sociale gemeente. GroenLinks roept dan ook iedereen op die hier een steentje aan bij wil dragen om zich te melden.

Procedure

Iedereen die geïnteresseerd is om kandidaat-raadslid voor GroenLinks Hellendoorn te worden, kan zich vanaf heden aanmelden bij de voorzitter van de kandidatencommissie, Wouter Felix. Dit kan door een mail te sturen naar felixwouter@hotmail.com. De kandidaatstellingstermijn sluit 15 augustus.

Na de aanmelding wordt er contact opgenomen door de kandidatencommissie over het vervolg van de procedure en welke informatie van kandidaat-raadsleden wordt gevraagd. Sowieso zal er met iedereen die zichzelf als kandidaat aanmeld een gesprek plaatsvinden.

Na de aanmeldingen en de gesprekken zal de kandidatencommissie een conceptkandidatenlijst aanbieden aan de lokale leden van GroenLinks. Tijdens de algemene ledenvergadering, die in november zal plaatsvinden, stellen de leden vervolgens de lijst (en de definitieve volgorde) vast.

GroenLinks kan zich voorstellen dat geïnteresseerden graag eerst meer willen weten over wat de werkzaamheden precies inhouden of graag eerst willen ruiken aan het echte werk. Dat is uiteraard mogelijk. Daarvoor kan men contact opnemen met fractievoorzitter Dennis op den Dries (dennisopdendries1983@gmail.com). Iedereen is altijd welkom om kennis te maken met de fractie en de werkzaamheden en alle vragen worden graag beantwoord!