LHBT+

GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen zich zonder belemmeringen thuis voelt. Het maakt daarbij niet uit of je op mannen, vrouwen of allebei valt. Ook je geslacht mag er niet toe doen. Of je jezelf nou als man, vrouw, of iets daar tussenin beschouwt, je hebt dezelfde rechten en plichten als iedereen en dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is dat nog lang niet voor iedereen zo. Er zijn nog steeds mensen die niet voor hun geaardheid uit durven komen of zich hierdoor beperkt voelen. Dat moet anders, dus dat vraagt extra inspanning.

Actiepunten

  • 1 De gemeente spant zich er voor in dat op alle basisscholen en middelbare scholen voorlichting wordt gegeven over seksuele diversiteit.
  • 2 De gemeente stelt extra middelen beschikbaar om de acceptatie van LHBT+ers te bevorderen. Initiatieven hiervoor laten we aan de samenleving zelf.
  • 3 De gemeente continueert het initiatief van het CDA om jaarlijks op Coming Out Day de regenboogvlag voor het Huis voor Cultuur en Bestuur te laten wapperen en moedigt instellingen, bedrijven en bewoners aan om hetzelfde te doen.
  • 4 De gemeente neemt geen weigerambtenaren aan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.