Privacy en ICT

GroenLinks vindt privacy belangrijk. Het is nergens voor nodig dat de overheid alles van inwoners weet. GroenLinks vindt dat overheden onder de vlag van veiligheid veel te veel informatie over inwoners verzamelt, waarvan we niet weten wat er precies mee gebeurt. Zelfs mensen die zeggen: “maar als je niks te verbergen hebt, maakt dat toch niets uit?”, zullen niet zo snel hun telefoon vrijwillig aan een vreemde afgeven om Whatsapp- en mailberichten te laten lezen. Privacy moet zowel gewaarborgd worden in de openbare ruimte als in de computersystemen van de gemeente.

Actiepunten

  • 1 De gemeente schakelt voor haar webhosting over naar een groene hostingservice. Dat zijn bedrijven die o.a. de website regelen, en erg innovatief zijn op het gebied van digitale veiligheid. En dat alles op een zo energiezuinige manier.
  • 2 De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van actuele versies van open source software.
  • 3 De gemeente zorgt ervoor dat persoonlijke informatie van inwoners alleen toegankelijk is voor ambtenaren die deze informatie aantoonbaar nodig hebben en legt dit ook goed vast.
  • 4 De gemeente is zeer terughoudend met cameratoezicht. Elke plaatsing van camera’s moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een beschrijving van het doel van de plaatsing. Hierop wordt ook gemonitord en de gemeente mag de camerabeelden niet gebruiken voor andere doeleinden dan vastgelegd in het raadsvoorstel.
  • 5 De gemeente draagt uit dat (commercieel) dronegebruik boven bewoonde gebieden verboden is en handhaaft hier op.