Nieuws

Extra geld voor veiligheid Noordzuidverbinding in tegenbegroting GroenLinks

Hellendoorn – GroenLinks Hellendoorn komt dit jaar opnieuw met een tegenbegroting. Hierin trekt de partij extra middelen uit om de verkeersveiligheid op de Noordzuidverbinding in Hellendoorn te verbeteren. Daarnaast doet GroenLinks voorstellen voor begrotingswijzigingen om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving door middel van het Right to Challenge, én trekt de partij middelen uit om extra maatregelen om de kwetsbare positie van homo’s, lesbi’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren.

Lees verder

GroenLinks in actie voor een veilige Noordzuidverbinding

GroenLinks in actie voor een veilige Noordzuidverbinding

Hellendoorn – GroenLinks Hellendoorn wil dat de Noordzuidverbinding in Hellendoorn veilig wordt. Dat betekent dat er 50 kilometer per uur gereden moet worden, zoals met het dorp is afgesproken, en geen 80 kilometer per uur, zoals het college onlangs eenzijdig besloten heeft. Daarom komt GroenLinks aanstaande zaterdag in actie op en om het tracé, ondersteund door de collega’s van BurgerBelang.

Lees verder

Dennis op den Dries vanwege ziekte tijdelijk vervangen door Andre Oonk

Dennis op den Dries en Andre Oonk

Zoals velen wellicht al uit de media hebben vernomen, is GroenLinks-fractievoorzitter Dennis op den Dries afgelopen juli gediagnosticeerd met acute leukemie. De behandeling tegen deze ziekte is inmiddels in volle gang. Hoewel de eerste resultaten hoopgevend zijn, is Op den Dries vanwege zijn lichamelijke gesteldheid en de intensieve behandelingen die nog volgen voorlopig niet in staat om zijn functie als raadslid van de gemeente Hellendoorn naar behoren uit te voeren. Daarom zal hij gebruik maken van de ziekteregeling voor raadsleden en zal Hellendoorner Andre Oonk, die al twee jaar in de GroenLinks-fractie actief is als lid van de commissie Samenlevingszaken, de komende 16 weken de plaats van Op den Dries in de Hellendoornse gemeenteraad waarnemen. 

Lees verder

In memoriam: Ad Vonk, Hellendoornse GroenLinkser van het eerste uur

Ad Vonk

GroenLinks Hellendoorn ontving het droeve bericht dat Ad Vonk is overleden. Ad is al zo'n 40 jaar, sinds het prille begin van GroenLinks in Hellendoorn (destijds nog de PPR) betrokken bij onze afdeling, die hij mede heeft helpen oprichten, en zijn bevlogen inzet heeft geduurd tot zijn overlijden. GroenLinks Hellendoorn is Ad ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor onze afdeling betekend heeft, en zal hem ontzettend gaan missen.

Lees verder

Raad 11 juli: Over heel veel geld en heel veel energiebesparing

Hellendoorn investeert 428.000 in energiebesparende maatregelen

Op 11 juli vond de laatste raadsvergadering van dit seizoen plaats. En zo vlak voor het zommerreces ging het nog over belangrijke zaken. We bespraken onder andere de financiele positie van de gemeente Hellendoorn. Dat is met 140 miljoen euro schuld niet iets om heel vrolijk van te worden...

Gelukkig was iets anders dat wel! Op basis van het initiatiefvoorstel van GroenLinks gaat de gemeente een fors pakket aan energiebesparende maatregelen uitvoeren!

Lees verder